Batch of 2019-2021

Praleen Priyakumar

Varun Kathuria

Paridhi Rathore

Prudhvi Naga Sai Kumar Ravi

Mounica Challa

Pavan Kumar Donthamsetty

Aditi Saini

Charlie Gupta

Ashish Kumar

Ridhu Dhan Gahalot

Ashwini Rajiv Desai

Arunima

Shraddha Sharma

Pragya Hotwani

Ashwath G

Parth Lavti

Pius Saurabh

Batch of 2018-2020

Sruti

Anshika Sharma

Sanin Zainudheen

Apoorva Kukde

Aniruddha Madav

Akanksha Ruchi Horo

Sahil Dange

Rajarshi Roy

Bhanuja Chourasia

Tamogna Kunuku

Siddharth Panigrahi

Somya Gupta

Jagriti Jhunjhunwala

Ojaswini Bansal

Mansi Aher

C. Jayashree

Chetan Kataria

Nidhi Jajodia

Shubham Meena

Ann Thomas

Hitesh Sharma